info@informatiekantoor.nl

+316 17 406 790

Voor toegankelijke en betrouwbare informatie

Informatiekantoor helpt de publieke sector met het inrichten en verbeteren van de informatiehuishouding.

Wie is Informatiekantoor?

Rechts-blok

De wereld digitaliseert snel en dit leidt tot een overvloed aan informatie. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat deze informatie relevant, toegankelijk en betrouwbaar is, om zo de kwaliteit en betrouwbaarheid van het werk te verhogen en de organisatie beter te laten functioneren. Een goede informatiehuishouding is hierbij cruciaal.

Onno de Moor
Oprichter

Klantcases

Informatiekantoor werkt voor de publieke sector en heeft met Onno de Moor ruime ervaring en expertise bij de rijksoverheid, decentrale overheden, de zorg, woningcorporaties en non-profitorganisaties. Een selectie vindt u hier.

Actueel